Overlijdensrisicoverzekeringen

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) dek je het financiële risico van overlijden af tijdens de looptijd van de verzekering. Overlijd je vóór de einddatum van de polis, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit aan je nabestaanden. Dit kan op verschilende manieren:

  • Gelijkblijvende dekking
  • Annuïtair dalende dekking
  • Lineair dalende dekking

Meer weten? Neem contact met ons op voor een berekening van uw pakket.

Neem contact met ons op