Uw hypotheek goed geregeld!

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als je besluit je hypotheek eerder in te lossen, omdat je bijvoorbeeld een financiële meevaller hebt of je wilt je hypotheek oversluiten omdat de rente laag is. Dan kan het zijn dat je een vergoeding moet betalen voor vervroegd inlossen van je hypotheek, dat heet de boeterente.

Bij veel banken kun je jaarlijks gebruik maken van een vergoedingsvrije ruimte. Daarover hoef je geen boeterente te betalen. Los je meer in dan de vergoedingsvrije ruimte, kan de bank een boeterente berekenen.

De boeterente is wel fiscaal aftrekbaar.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Wanneer de huidige hypotheekrente lager is dan de hypotheekrente die je nu betaald, kun je kiezen voor rentemiddeling.

Dat is interessant als je renteperiode nog een aantal jaar loopt. De rente wordt dan een gemiddelde van je huidige rente en de actuele rente. De boete die daarover verschuldigd is, wordt verwerkt in het nieuwe rentepercentage. Je betaald dus niet in één keer boete. Vaak ben je nog wel apart administratiekosten verschuldigd aan de bank. Deze kosten zijn weer fiscaal aftrekbaar.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Je wilt een woning kopen, maar je hebt nog niet voldoende eigen middelen. Als je nog niet voldoende gespaard hebt, kan een schenking van ouders een oplossing zijn. Ouders mogen jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan de kinderen. In 2022 mag een ouder € 5.677 schenken aan een kind.

Voor de aankoop van een woning kunnen ouders ook een eenmalige schenking van € 28.947 belastingvrij doen. Voorwaarde is wel dat je tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Het geld moet dan uiterlijk in 2024 besteed zijn. Het eenmalige bedrag mag ook verspreid worden over een aantal jaar. Het geld mag alleen besteed worden aan de koop of verbouw van een woning waarin je zelf gaat wonen, restschuld inlossen van een verkochte woning, aflossing eigenwoning schuld of de rechten van erfpacht of opstal.  

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

De woning, de omgeving, regelen van de hypotheek en het proces van bieden.

Tijdens al dat geregel is het belangrijk om de staat van het huis niet uit het oog te verliezen. Verborgen gebreken, achterstallig onderhoud is vaak slecht te zien. Door een bouwkundige keuring uit te voeren voorkomt u achteraf teleurstelling die het woonplezier kan bederven.

Een bouwkundige keuring is eenvoudig en snel te regelen. Wij kunnen het ook voor je regelen of regel het zelf.

Neem contact met ons op

Een taxatie is een waardebepaling van je woning, uitgevoerd door een taxateur. Na het uitvoeren van de taxatie ontvang je een taxatierapport met daarin de waarde van je woning. De waarde van de woning hangt af van het type woning, de ligging, de grootte en de staat van de woning.

Een taxatierapport heb je nodig voor de hypotheekaanvraag van een nieuwe hypotheek, verhoging van je hypotheek of bij het oversluiten van je hypotheek. De waarde van de woning is bepalend voor de hypotheekaanvraag.

Een taxatierapport kan ook nodig zijn voor je bestaande hypotheek. Als de waarde van je woning is gestegen, kun je in een andere risicoklasse van hypotheekrente vallen. Je maandelijkse hypotheeklasten zullen dan minder worden, omdat je rentepercentage lager wordt.

Wanneer je je woning gaat verbouwen, wordt er een taxatierapport afgegeven met een waarde van de woning voor- en na verbouw.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Een hypotheek is een geldlening voor de aankoop of verbouwing van je woning. Het geld moet worden terugbetaald aan de geldverstrekker. De geldverstrekker wil daar zeker van zijn. De afspraken die je met de geldverstrekker gemaakt hebt, zoals het inschrijvingsbedrag en het onderpand, worden in een notariële akte vastgelegd. De akte moet bij de notaris worden getekend.

Bij aankoop van een woning, wordt de hypotheekakte gelijk met de leveringsakte van de woning getekend bij de notaris. De leveringsakte wordt vervolgens ingeschreven bij het Kadaster.

De overdrachtsbelasting wordt door de notaris op de nota van afrekening verrekend. De notaris is vervolgens verantwoordelijk voor de afdracht van de overdrachtsbelasting.

Het tarief van de overdrachtsbelasting is 2% voor een woning voor eigen bewoning. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • Startersvrijstelling. Als je nog geen 35 jaar bent en je niet eerder korting hebt gekregen op de overdrachtsbelasting, kun je wellicht gebruik maken van de startersvrijstelling. (mits de aangekochte woning is aangekocht voor minder dan € 440.000,00)
 • Overdrachtsbelasting verlaagt tarief 2%. Dit tarief is van toepassing wanneer je ouder dan 35 bent of je koopt een woning voor meer dan € 440.000,00 voor eigen bewoning.
 • Overdrachtsbelasting hoog tarief 10,4%. Dit tarief is van toepassing als de woning een beleggingsobject is of een bedrijfspand.

Neem contact met ons op

Link naar * verklaring overdrachtsbelasting 0% (downloads) * verklaring overdrachtsbelasting 2% (downloads)

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt, teken je een koop- aanneemovereenkomst. Het hypotheekproces wordt in gang gezet. Het kan zijn dat de aannemer al aan het bouwen is en jij je hypotheek nog niet rond hebt. De aannemer heeft dan al kosten gemaakt, maar je kunt nog geen gebruik maken van het bouwdepot. Daar vraagt de aannemer een vergoeding voor, dat heet bouwrente. De bouwrente is fiscaal aftrekbaar.

Als de hypotheek rond is, worden de gelden die nodig zijn voor de bouw van de woning in een bouwdepot gestort. Van daaruit worden alle nota’s betaald aan de aannemer.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Wanneer je een nieuwbouwwoning koopt of je woning gaat verbouwen worden de gelden die nodig zijn voor de bouw van de woning of de verbouwing in een bouwdepot gestort. Een rekening naast je hypotheek waaruit de kosten voor de nieuwbouwwoning of verbouwing worden betaald. Over het bedrag wat in het bouwdepot staat ontvang je rente. Dat heet depotrente. Als de hoogte van het bouwdepot afneemt, wordt de depotrente ook minder.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Wanneer het bod op je huis is geaccepteerd en de koopovereenkomst is ondertekend, begint het hypotheekproces. Je bent dan nog geen eigenaar van de woning. Dat gebeurt op het moment dat de eigendomsakte passeert bij de notaris.

In de periode tussen het tekenen van de koopakte en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris kan nog veel gebeuren, waardoor de koop toch niet door kan gaan. Om de verkoper zekerheid te geven dat de koop wel doorgaat, wordt er in de koopovereenkomst een waarborgsom vastgesteld, meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom moet je voor een bepaalde datum storten op een rekening bij de notaris. Als je het geld van de waarborgsom niet beschikbaar hebt, kun je een bankgarantie laten stellen. Dat is een waardepapier waarop staat welke instelling garant staat voor het bedrag van de waarborgsom. Wij kunnen de bankgarantie voor je regelen via Nationale Waarborg. De kosten hiervan zijn aftrekbaar.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek.

Neem contact met ons op

Wanneer je een hypotheek afsluit, heeft de offerte een geldigheidsdatum. Als je later dan de geldigheid van de offerte passeert bij de notaris, kun je de offerte verlengen. Als de rente is gestegen na de geldigheid van je offerte en je hebt de offerte verlengd, profiteer je nog steeds van de rente zoals besproken in de offerte. Je betaald hierover wel een bedrag. Dat bedrag wordt bereidstellingsprovisie genoemd.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Je wilt een woning kopen, maar je hebt nog geen contract voor onbepaalde tijd. In dat geval kan er door de werkgever een intentieverklaring afgegeven worden. De werkgever geeft daarmee aan dat bij goed functioneren het contract zal worden omgezet naar onbepaalde tijd. Hiermee is bijna altijd mogelijk om een hypotheek af te sluiten. De intentieverklaring kan de werkgever aangeven op de werkgeversverklaring.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Wanneer je voor je nabestaanden financiële zekerheid wilt bieden, is een overlijdensrisicoverzekering zeker aan te raden. Als de verzekering gekoppeld is aan de hypotheek wordt het verzekerd bedrag (gedeeltelijk) afgelost op de hypotheek. Nabestaanden kunnen dan in het huis blijven wonen. Je kunt de verzekering ook afsluiten voor een ander doel.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Als je een eigen woning hebt, bouw je eigen vermogen op. Je bouwt op die manier meer vermogen op dan iemand die huurt. De Belastingdienst wilt daarom dat er een bedrag wordt opgeteld bij je belastbare inkomen. Dat heet eigenwoningforfait.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. De WOZ-waarde wordt ieder jaar door de Gemeente vastgesteld. Het percentage is afhankelijk van de waarde van de woning.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op

Bij de Stichting BKR worden alle afgesloten kredieten geregistreerd. De registratie is er om ervoor te zorgen dat je een krediet kunt afsluiten die past bij je portemonnee. Zo kunnen problematische schulden worden voorkomen. Achterstanden op een krediet of een roodstand wordt ook geregistreerd bij Stichting BKR. Als je altijd op tijd betaald, kan de registratie in je voordeel werken. De geldverstrekker ziet dat je betaalgedrag op orde is.

Met een registratie bij Stichting BKR kun je zeker een hypotheek afsluiten. Zolang het past bij je persoonlijke situatie en je betaalgedrag op orde is.

Wat wordt er geregistreerd bij Stichting BKR:

 • Creditcard
 • Persoonlijke lening
 • Koop op afbetaling
 • Schuldregeling
 • Telefoonkrediet
 • Zakelijk krediet
 • Rood staan
 • Private autolease
 • Hypotheek

Neem contact met ons op

Kosten Koper, vaak afgekort als k.k., zijn kosten die je maakt om eigenaar te worden van de woning. Denk hierbij aan kosten die je maakt voor de notaris en overdrachtsbelasting. Verdere bijkomende kosten zijn taxatiekosten, NHG kosten, bankgarantiekosten, bemiddelingskosten van de hypotheekadviseur. Gemiddeld is het ongeveer 4 tot 6% van de aankoopsom van de woning. 

Een groot deel van deze kosten is fiscaal aftrekbaar.

Omdat er maximaal 100% van de woningwaarde gefinancierd mag worden, komt het vaak voor dat voor de kosten koper eigen middelen nodig zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op voor een gratis gesprek

Neem contact met ons op